1232
1428
200
1032


- განათავსე ჩვენს ვებ-გვერდზე შენს ქუჩაზე არსებული ის პრობლემა,
რომელიც პოტენციურ საფრთხეს წარმოადგენს შენთვის და სხვებისთვისაც.
ამით შენ ხელს შეუწყობ არსებული პრობლემის მოგვარებას.
ვებ-გვერდზე ასევე შეგიძლია უკვე განთავსებულ პრობლემაზე იმსჯელო
და თვალყური მიადევნო გადაიჭრა, თუ არა ის.

მე–12 მიკრო რაიონი - ტროტუარი და გარემოს დაბინძურება